folder informacyjny A4 dwukrotnie falcowany w układzie pionowym

materiały drukowane, projekt